کد خبر ۶۷۱۵۳ ۲۸۲۹ بازدید انتشار : ۲۳ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۰۱

اصلاح طلبان بدون خاستگاه

هیچ کس نمیتواند پیشرویی قم و مردمان فهیم آن را در انقلاب و حرکت های انقلابی انکار کند . آن زمان که این مردم امامشان را شناختند و بهمراه او استقامت کردند تا نظاره گر پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی باشند، همیشه پیشگامی خود را در حرکت‌های انقلابی حفظ کرده‌اند و در برهه‌های مختلف کید دشمنان و حیله مکاران را نقش بر آب کرده‌اند و از ولایت پشتیانی نموده اند.

چه آن زمان که فتنه از بیت مرجعیت چهره نمایان کرد و چه آن زمان که ساده لوحانی در لباس پیامبر کمر به اضمحلال انقلاب بسته بودند و نا اهلان را به حریم خود راه داده بودند.
در همه این فراز و نشیب‌های تاریخ انقلاب این مردم انقلابی قم بوده‌اندکه سر افراز از فتنه ها و حوادث بیرون آمده‌اند و تشخیصشان همیشه صحیح بوده‌است و بر اساس همین تشخیص هیجگاه اصلاح طلبان، فرسودگان، از راه برگشتگان انقلاب و مرددان در قم جایگاهی و زمینه تبلوری نداشته اند و نخواهند داشت چرا که قم خاستگاه انقلاب بوده و هست. هر فکر واندیشه و جریانی که در انحراف و تضاد با ارزشه ای انقلابی باشد جایگاهی نخواهد داشت.


اگر نماینده ای از قم رأی میآورد و در رأس مجلس قرار میگیرد نیز به همین اعتبار قم بوده است و شایسته این بود که بر این اعتبار بیفزاید نه اینکه برخی عملکردهای خلاف ارزشهای انقلابی داشته باشد و رهنمودهای ولایت را در صدر توجه قرار ندهد. این اعتماد مردم قم به حساب سابقه انقلابی و پیروی از ولایت بوده است. آن زمان که اصلاح طلبان لقمه را چرب دیدند، اتفاق نظر کردند به پاس خدمتی که در برجام از جنابشان برآمد! و اندیشه ها لغزیدند. مردم در حمایت یک قدم عقب نشستند و بی شک اگر همین مسیر ادامه پیدا کند نیک میدانیم که این تفکر دیگر از قم رأیی نخواهد داشت.


ظاهرا کسانی از این پایبندی مردم احساس خطر کرده اند و البته قم همیشه خاری بر چشمان بدخواهان بوده و خواهد بود. آنان که ادعای دموکراسیشان گوش فلک را کر کرده است و دم از آزادی می زنند، به راحتی رأی مردم را از آن جهت که خلاف اغراض سیاسی شان است نادیده می انگارند و مردم را عوام می دانند و از هیچ توهینی به این مردم و منتخب این مردم کوتاهی نمی کنند.


آنان که به دروغ و کلک بسیار، عده‌ای را به گمراهی کشاندند حال و روزشان را مشاهده می کنیم، وعده هایی سر دادند که عملی شدنشان به آرزوی دست نیافتنی تبدیل شده است، هر چند از امید دم زدند اما امید مردم را به تباهی کشاندند.


حال برخی رسانه ها به جای اینکه رسالت خود را در مطالبه حقوق مردم دنبال کنند هر روز چیزی را بهانه کرده موضوعی را علم میکنند و به صورت این و آن پنجه می کشند تا افکار عمومی را از ناکارآمدی طیف سیاسی شان منحرف سازند، غافل از اینکه مردم شعور دارند و میفهمند. اصلاح طلبان چه گلی به سر نقاط دیگر کشور زده اند که حالا بخواهند در قم جایگاهی داشته باشند.

 

قم نیازمند مدیرانی است که اولویتشان درد مردم باشد و از مردم باشند نه اینکه خوش آمد جناح و حزبشان را ارجحیت بخشند و سیاسی عمل کنند. اگر مروری کنیم به مطالبات چند ساله اخیرشان متوجه خواهیم شد که اولویتشان چیست! مردم از این تکرارهای بی ثمر خسته و دلزده شده اند . از مرد گلایه نکنند که چرا جایگاهی ندارند به کارنامه شان نگاه کنند تا ببینند برای این مردم چه کرده اند؟
به خیرتان امیدی نیست، ما را شر مرسانید!!