کد خبر ۱۰۰۸۷۹ انتشار : ۲۵ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۲:۳۹
اختصاصی قم‌نا/

آینده انتخاب درست یا انتخاب غلط خودمان را در این ویدئو ببینید

تکلیف صف و قیمت مرغ تا شاخص های بورس و قیمت مسکن و خودرو با انتخاب ما رقم می‌خورد ...
شماره پیامک قم نا: 50001717150598رایانامه: info@Qumna.com