کد خبر ۱۰۰۹۸۳ انتشار : ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۷:۴۳
اختصاصی قم‌نا/

گزارش تصویری یک انتخابات پُرشور در قم

مردم قم از ساعات آغازین صبح امروز در پای صندوق های رأی حاضر شدند تا رای خود را به صندوق بیندازند.
شماره پیامک قم نا: 50001717150598رایانامه: info@Qumna.com