کد خبر ۱۰۰۹۸۸ انتشار : ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۲۲:۱۴
گزارش اختصاصی قم‌نا /

گزارش تصویری اینجا «قم» به وقت ایران

مردم قم با حضور در شعب اخذ رای، برگ زرینی را در تاریخ رقم زدند.
شماره پیامک قم نا: 50001717150598رایانامه: info@Qumna.com