کد خبر ۱۰۹۳۰۱ انتشار : ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ ساعت ۱۷:۲۴

آمار شیوع بیماری کرونا در قم، ۲۱/ ۰۲/ ۰۱

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی قم گفت: در ۲۴ ساعت گذشته کسی از شهروندان قمی در اثر کرونا فوت نکرد اما حال ۶ بیمار وخیم است و در مجموع ۶۳ بیمار مشکوک به کرونا بستری هستند.

https://t.me/qomna_com

https://www.instagram.com/qomna_com/

شماره پیامک قم نا: 50001717150598رایانامه: info@Qumna.com