کد خبر ۱۱۱۱۱۶ انتشار : ۵ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۲:۲۵

تصاویر | بزرگداشت روز خبرنگار با حضور اصحاب رسانه استان قم

به مناسبت در پیش بودن ۱۷ مردادماه روز خبرنگار، مراسم بزرگداشت این روز با حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه استان و به همت خانه مطبوعات قم برگزار شد.

https://t.me/qomna_com

https://www.instagram.com/qomna_com/

شماره پیامک قم نا: 50001717150598رایانامه: info@Qumna.com