کد خبر ۱۱۱۶۲۵ انتشار : ۲۷ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۲:۲۸

تولید 19500 تن کود سولفات پتاسیم در قم

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم از تولید 19500 تن کود سولفات پتاسیم گرانوله و پودری مورد نیاز کشور طی سال های اخیر خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خبرقم (قم‌نا)، حسین زند گفت: در راستای اجرای سیاست های خودکفایی کشور دربخش کشاورزی و حمایت از تولیدکنندگان داخلیکودهای شیمیایی، شرکت خدمات حمایتی کشاورزی طی قرارداد با تولیدکنندگان داخلی، کودهای شیمیایی مورد نیاز کشور تامین می‌شود.

حسین زند اقدامات انجام شده طی سالهای اخیر در تولید و خودکفایی کودهای فسفاته و پتاسه را کم سابقه و بسیار مثبت ارزیابی کرد و افزود : با برنامه ریزی ها و اقدامات بعمل آمده از سال 97 تاکنون مقدار 17900 تن کودهای سولفات پتاسیم گرانوله و پودری از محل قراردادهای منعقده واحدهای تولید کننده در استان قم تولید و در سطح کشور توزیع شده است.

حسین زند درباره تامین و تدارک کودهای پتاسیمی مورد نیاز کشور از محل تولیدکنندگان داخلی افزود : در سالجاری قرارداد تولید مقدار 3000 تن کودهای پتاسه با تولید کنندگان کودهای شیمیایی داخل استان جهت تامین نیاز کشور منعقد شده است که از محل آن تاکنون مقدار 1400 تن تولید و توزیع شده است و مابقی آن نیز طی برنامه زمانبندی شده به انجام خواهد رسید.

https://t.me/qomna_com

https://www.instagram.com/qomna_com/

شماره پیامک قم نا: 50001717150598رایانامه: info@Qumna.com