کد خبر ۱۱۲۲۵۶ انتشار : ۲۹ شهریور ۱۴۰۱ ساعت ۱۶:۳۱

آمار شیوع بیماری کرونا در قم، ۲۹/ ۰۶/ ۰۱

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان قم گفت: طی شبانه روز گذشته دو فوتی ناشی از کرونا داشتیم و در مجموع 67 بیمار مشکوک به کرونا بستری هستند.

https://t.me/qomna_com

https://www.instagram.com/qomna_com/

شماره پیامک قم نا: 50001717150598رایانامه: info@Qumna.com