کد خبر ۳۶۷۹۹ انتشار : ۸ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۵۸

تصادف زنجیره ای در محور قم-تهران

بر اثر واژگون شدن یک دستگاه نیسان حامل تخم مرغ و برخورد سه دستگاه خودرو دیگر ترافیک سنگینی از ساعت 10 دقیقه بامداد امروز در جاده قم-تهران گزارش شده است.
شماره پیامک قم نا: 50001717150598رایانامه: info@Qumna.com