کد خبر ۴۲۳۲۸ انتشار : ۲۶ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۰۹

مراسم دومین شب قدر و شهادت امیرالمومنین (ع) در حرم کریمه اهل بیت (س)

شماره پیامک قم نا: 50001717150598رایانامه: info@Qumna.com