کد خبر ۴۲۴۰۳ انتشار : ۲۸ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۳۲

آخرین شب قدر امسال در حرم حضرت معصومه سلام الله علیها

شماره پیامک قم نا: 50001717150598رایانامه: info@Qumna.com