کد خبر ۴۳۲۰۰ انتشار : ۱۷ تیر ۱۳۹۶ ساعت ۱۸:۴۵

وضعیت اسفبار بازیگر زن ایرانی در ترکیه/ رویای پولدار شدن با جم‌ تی‌وی!

بازیگری که با رویای اقامت و کار و با وعده‌های رنگارنگ سعید کریمیان، مدیرعامل کشته شده شبکه جم‌تی‌وی راهی این شبکه شده بود، این روزها در حال تحمل شرایط اسف‌بار اقامت در ترکیه از طریق سازمان ملل است.

شماره پیامک قم نا: 50001717150598رایانامه: info@Qumna.com