کد خبر ۴۳۵۴۱ انتشار : ۲۵ تیر ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۱۲

افتتاح دانشگاه اهلبیت(علیهم السلام) در قم

عکاس: محمد علی مریزاد
اخبار مرتبط :
    شماره پیامک قم نا: 50001717150598رایانامه: info@Qumna.com