کد خبر ۴۳۹۶۱ انتشار : ۷ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۳۵

طرح جدید داعش با عنوان خلافت مجازی!

شماره پیامک قم نا: 50001717150598رایانامه: info@Qumna.com