کد خبر ۴۴۴۵۱ انتشار : ۲۰ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۲۰:۲۰
آیت الله اعرافی در دیدار قرارگاه فرهنگی و رسانه ای مصلای قم:

بخش اعظم ظرفیت های حوزه ناشناخته مانده است

مدیر حوزه های علمیه سراسر کشور بخش اعظم ظرفیت های حوزه و روحانیت را ناشناخته دانست و از طراحی برنامه های گسترده ای در جهت تحقق حوزه مطالبه گر و پاسخگو خبر داد و نقد این ظرفیت و ارائه آن را هم برای تعالی و هم برای جامعه یک ضرورت دانست.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خبر قم ، آیت الله علیرضا اعرافی مدیر حوزه های علمیه امروز جمعه در دیدار قرارگاه فرهنگی و رسانه ای مصلای قم، با تبریک روز خبرنگار و گرامیداشت شهدای عرصه خبر، از زحمات و تلاش های اصحاب رسانه و دست اندرکاران قرارگاه فرهنگی مصلا تقدیر کرد.

آیت الله اعرافی در ادامه با بیان این که نماز جمعه در پرتو انقلاب حیات مجدد و معنا و مفهوم نویی پیدا کرد، تصریح کرد: تلاش شده نماز جمعه در جایگاهی که در متون دینی برای آن در نظر گرفته شده قرار گیرد، اما همچنان برای دستیابی به نماز جمعه تراز تمدن اسلامی راه درازی در پیش داریم.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان این که نماز جمعه در منطق اسلام کارکردهای متعددی دارد، گفت: یکی از کارکردهای آن کارکرد عبادی به معنای خاص است که جامعه را به یک نیایش جمعی، خالصانه و باشکوه فرا می خواند.

وی اضافه کرد: شکوه عبادت و نیایش در قالب یک نماز به صورت اجتماع بزرگ تجلی می یابد، کارکرد دیگر نماز جمعه کارکرد اجتماعی است که تزریق کننده روح همبستگی و هم افزایی مردم است.

آیت الله اعرافی سومین کارکرد نماز جمعه را تقویت مبانی نظام اسلامی و حکومت الهی و پیوند با ولایت و رهبری دانست و گفت: همه گرد یک آرمان جمع می شوند که محور آن ولایت و رهبری است و نماز جمعه تقویت کننده این محور مهم است.

وی بیان داشت: کارکرد چهارم نماز جمعه در حقیقت کارکرد امر به معروف و نهی از منکر و نقد منصفانه است، در نماز جمعه مسائل مهم کشور طرح می شود و هم نقد و هم حمایت صورت می گیرد.

آیت الله اعرافی افزود: پنجمین کارکرد نماز جمعه، تریبون و جایگاهی است که حلقه وصل مردم و نظام است، تبعا این حلقه وصل اقتضائات و بایدها و نبایدهای خاص خود را دارد.

وی ارتقای معرفت فکری و دانش اجتماعی و سیاسی جامعه را ششمین کارکرد نماز جمعه دانست.

مدیر حوزه های علمیه در ادامه با بیان این که نماز جمعه قم به دلیل جایگاه و موقعیت ویژه این شهر با همه کشور متفاوت است، تصریح کرد: قم خاستگاه انقلاب اسلامی است، تئوری انقلاب اسلامی در قم پایه ریزی شد، از قم معارف الهی به همه عالم منتشر شده است، این جایگاه به نهاد نماز جمعه امتیاز ویژه ای می بخشد و موجب می شود کارکردهای بیشتری را از نماز جمعه این شهر مطالبه کنیم.

امام جمعه قم با بیان این که قرارگاه فرهنگی و نماز جمعه قم باید انعکاس دهنده تولیدات و فکر دینی باشد، تصریح کرد: مطالبی که در تریبون های نماز جمعه ایراد می شود می تواند سوژه ای برای اصحاب رسانه باشد تا پیرامون آن سلسله مباحثی صورت گیرد؛ تبعا در این جهت قرارگاه فرهنگی و مصلای قدس می تواند طراحی هایی را داشته باشد.

آیت الله اعرافی وظیفه خطبای قم را سنگین و مهم توصیف و ابراز کرد: باید تدابیری اندیشیده شود که کارکرد فراملی قم را در قالب این قرارگاه ارتقا بخشید.

آیت الله اعرافی خواستار اختصاصی بخشی از خطبه های نماز جمعه قم به مسائل و مشکلات شهر را مورد تاکید قرار داد.

مدیر حوزه های علمیه در بخش دیگری از سخنان خود به تبیین اهمیت کار اصحاب رسانه پرداخت و خبرنگاری و خبر رسانی را از مهم ترین رسالت ها دانست و تصریح کرد: ورود در این زمینه شرایط حساس و خطرهای زیادی دارد که همه موارد را باید در نظر گرفت.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی تاکید کرد: خبرنگاران متعهد و انقلابی می توانند با نقشه راه جامع و مدون طراحی خوبی در این زمینه داشته باشند تا قم بتواند در این زمینه ها الگو شود.

وی در بخش پایانی سخنان خود با بیان این که حوزه ظرفیت بی پایانی است که بخش قابل توجه و اعظم آن ناشناخته است، نقد این ظرفیت و ارائه آن را هم برای تعالی و هم برای جامعه یک ضرورت دانست.

آیت الله اعرافی ما در دوره جدید تاکید داریم حوزه هم مطالبه گر و هم پاسخگوست، برنامه های متعددی در ماه های اخیر طراحی شده که در آینده درباره آن گفت وگو خواهیم کرد.

شماره پیامک قم نا: 50001717150598رایانامه: info@Qumna.com