کد خبر ۴۴۴۵۲ انتشار : ۲۰ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۲۰:۲۶

جلسه شورای رسانه قرآرگاه مصلی قدس با آیت الله اعرافی

عکاس : محسن قائمی
شماره پیامک قم نا: 50001717150598رایانامه: info@Qumna.com