کد خبر ۴۴۴۹۰ انتشار : ۲۱ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۶:۲۳
رضوی در گفتگو با قم نا مطرح کرد:

پروژه آکواریوم بزرگ شهری در قم از طرح های اولویت دار کلانشهر قم نیست

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان قم با بیان اینکه توجیه اقتصادی هر پروژه ای می تواند موافقت یا رد آن طرح را در استان منجر شود گفت: این پروژه از طرح های اولویت دار شهر نیست اما از آنجا که این پروژه توسط سرمایه گذار اجرایی می شود در صورت تحقق برنامه ریزی های گفته شده برای استان مفید است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خبر قم ، سید حسن رضوی در گفت‌و‌گوی پروژه آکواریوم بزرگ شهری در قم را مورد توجه قرار داد و عنوان کرد: اجرای این پروژه در بعد گردشگری می تواند برای استان مثبت باشد و از آنجا که این پروژه توسط سرمایه گذار اجرایی می شود در صورت تحقق برنامه ریزی های گفته شده برای استان مفید است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه استان قم با بیان اینکه توجیه اقتصادی هر پروژه ای می تواند موافقت یا رد آن طرح را در استان منجر شود خاطرنشان کرد: در صورتی که طرح برای سرمایه گذار دارای پیوست اقتصادی باشد طبیعتا مخالفتی هم با آن وجود ندارد، طبیعتا اگر توجیه اقتصادی برای پروژه نباشد باید تامل بیشتر کرد.
وی با تاکید براینکه این پروژه از طرح های اولویت دار شهر نیست خاطرنشان کرد: وقتی برای پروژه موضوع گردشگری مطرح می شود باید جوانبی نیز برای آن تعریف کرد تا مردم انگیزه ای برای بازدید داشته باشند.


رضوی با تاکید براینکه توجیه اقتصادی به این معناست که سرمایه اولیه 5تا7 سال بازگشت داشته باشد عنوان کرد: در غیراین صورت باید برای این پروژه تامل بیشتری شود، البته آکواریوم به تنهایی نمی تواند برای جذب گردشگر کافی باشد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه استان قم با اشاره به جانمایی این پروژه اظهار داشت: صرف اینکه شهرداری در مناطقی از شهر زمین دارد علت کافی برای اجرای پروژه نیست بلکه باید طرح در بسته ای از برنامه ریزی ها تعریف شود که برای مردم جذابیت داشته باشد.

شماره پیامک قم نا: 50001717150598رایانامه: info@Qumna.com