کد خبر ۴۸۰۲۱ انتشار : ۳۰ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۱۶

5 قلوهای 2.5 ساله قمی همچنان نیازمند یاری مدیران و همشهریان قمی

تصویر بردار : محمد رفیعی موحد تدوین : سعید آقایی
شماره پیامک قم نا: 50001717150598رایانامه: info@Qumna.com