کد خبر ۴۸۷۴۹ انتشار : ۱۴ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۱۴

توزیع و پخش۵۰۰۰عدد غذا بین زائرین اربعین حسینی درموکب حضرت فاطمه معصومه (س) اهالی قم المقدسه

شماره پیامک قم نا: 50001717150598رایانامه: info@Qumna.com