کد خبر ۴۹۵۳۷ انتشار : ۲۹ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۷:۵۳

گفتگویی شنیدنی با یکی از طلاب جهادی در مناطق زلزله زده

شماره پیامک قم نا: 50001717150598رایانامه: info@Qumna.com