کد خبر ۵۰۱۷۶ انتشار : ۱۱ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۰۰

همایش تجلیل از مقام روحانیت در پیروزی انقلاب اسلامی

همایش تجلیل از مقام روحانیت در پیروزی انقلاب اسلامی با حضور وزیر اطلاعات برگزار شد.
شماره پیامک قم نا: 50001717150598رایانامه: info@Qumna.com