کد خبر ۵۰۱۷۷ انتشار : ۱۱ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۱۲

مراسم رونمايي از کتاب حضرت آیت الله نوری همدانی به روایت اسناد ساواک درقم

شماره پیامک قم نا: 50001717150598رایانامه: info@Qumna.com