کد خبر ۵۰۴۹۳ انتشار : ۱۶ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۲۹

راهیان نور شهدای بمباران های موشکی

اولین راهیان نور شهدای موشکی توسط بسیج دانشجویی دانشگاه جامع علمی کاربردی قم با همکاری کانون روایت مقاومت در قم برگزار شد.
شماره پیامک قم نا: 50001717150598رایانامه: info@Qumna.com