کد خبر ۵۰۴۹۵ انتشار : ۱۶ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۳۵
گزارش تصویری از اولین راهیان نور شهدای موشکی

یادمان شهدای بمباران و موشکی شهر مقدسی قم

اولین راهیان نور شهدای موشکی توسط بسیج دانشجویی دانشگاه جامع علمی کاربردی قم با همکاری کانون روایت مقاومت در قم برگزار شد.شماره پیامک قم نا: 50001717150598رایانامه: info@Qumna.com