کد خبر ۵۱۵۸۷ انتشار : ۱۱ دی ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۳۰

روز دوم کنگره ی شهدای روحانی با سخنرانی آیت الله مصباح یزدی

شماره پیامک قم نا: 50001717150598رایانامه: info@Qumna.com