کد خبر ۵۱۷۲۳ انتشار : ۱۳ دی ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۰۳

هم چوب را خوردیم و هم پیاز را !

حسین همتی نژاد

قصه میانمار یک داستان پیچیده است. در یک سمت آن روسیه و چین به عنوان مخالف و در آن سوی دیگر آن آمریکا و اسراییل با رای مثبت!

دستگاه دیپلماسی اول گفتند ما چون به کلیت قطعنامه های کمیته سوم شورای عمومی اعتراض داریم، قطعنامه محکومیت جنایت در میانمار را امضا نکردیم که این هم دروغ از آب درآمد و بعد گفتند با اعمال ملاحظاتی با ارسال نامه ای امضا کردیم !

آقایان محترم ، دیپلماسی یه ابزار نیست که برای کسب منفعت با جهت باد تغییر کند ، دیپلماسی یک هنر است برای بیان زیبای خواست های یک ملت ! و در همین بزنگاه هاست که می توان استقلال و آزادگی خود را در عرصه دیپلماسی نشان دهیم .

اگر میگوییم نه شرقی ، نه غربی یعنی همین ، یعنی بدون توجه به بلوک بندی های عهد قجری ، بدنبال حق بود و خواست ملت را پیاده کنیم .

و اینگونه است که در موضوع میانمار هم چوب را خوردیم هم پیاز را ، هم پولش را دادیم ولی هیچ کس را راضی نکردیم ، نه شرق و غرب را و نه ملت ایران را

شماره پیامک قم نا: 50001717150598رایانامه: info@Qumna.com