کد خبر ۵۲۱۸۳ انتشار : ۱۹ دی ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۰۳

قیام 19 دی سال 1356مردم قم ؛ جلوه هایی از بصیرت

شماره پیامک قم نا: 50001717150598رایانامه: info@Qumna.com