کد خبر ۵۲۲۲۶ انتشار : ۱۹ دی ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۵۰

دیدار مردم قم با رهبر معظم انقلاب اسلامی

شماره پیامک قم نا: 50001717150598رایانامه: info@Qumna.com