کد خبر ۵۲۳۹۶ انتشار : ۲۱ دی ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۴۳
دادستان قم مطرح کرد:

حساب افراد فریب خورده با اغتشاشگرانی که پادوی منافقین و ضدانقلاب بودندجداست

کاهه دادستان دادسرای عمومی و انقلاب قم گفت: حساب افرادی که به‌طور هیجانی وارد ماجرا شده و فریب‌خورده‌اند از اغتشاشگرانی که پادوی منافقین و ضدانقلاب بودند جدا بوده و دستگاه قضایی استان قم در رسیدگی‌های خود بین این دو گروه تفاوت قائل می‌شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خبر قم به نقل از روابط عمومی دادستانی قم، مهدی کاهه با اشاره به نحوه رسیدگی به متهمان اغتشاشات اخیر در این استان اظهار کرد: با توجه به فرمایشات مقام عظمای ولایت و منویات ریاست محترم قوه قضاییه در مورد حوادث اخیر، حساب افرادی که به‌طور هیجانی وارد ماجرا شده و فریب‌خورده‌اند را از اغتشاشگرانی که پادوی منافقین و ضدانقلاب بودند جدا کرده و دستگاه قضایی قم در رسیدگی‌های خودبین این دو گروه تفاوت قائل می‌شود.

دادستان دادسرای عمومی و انقلاب قم افزود: با توجه به رهنمود‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی با فریب‌خوردگان ضمن صحبت به‌منظور روشنگری آنان، رأفت اسلامی نیز در شامل آنان خواهد شد، اما شدت و قاطعیت برخورد قضایی برای معاندین نظام و عوامل اصلی اغتشاشات حتمی خواهد بود.

شماره پیامک قم نا: 50001717150598رایانامه: info@Qumna.com