کد خبر ۵۳۰۰۳ انتشار : ۲۹ دی ۱۳۹۶ ساعت ۱۸:۲۷

توزیع کلاه ایمنی در بین نمازگزاران دارای موتور سیکلت در نماز جمعه قم

شماره پیامک قم نا: 50001717150598رایانامه: info@Qumna.com