کد خبر ۵۵۶۵۵ انتشار : ۲ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۸:۵۹
رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم:

در طرح تحول نظام سلامت، خطر سنجی عوامل مرگ و میر پیش بینی شده است

دکتر ایرانی خواه رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم گفت: در طرح تحول نظام سلامت خطر سنجی عوامل مرگ و میر پیش بینی شده است و اجرای بسته های بهداشتی آن در این راستا می باشد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی قم، دکتر ایرانی خواه در کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان به موضوع افزایش علل مرگ و میر بر اثر عوامل غیرواگیر اشاره کرد و گفت: سیاستهای کلان سلامت استان در جهت کاش عوامل غیر واگیر در مرگ و میر در حال اجراست اما باید به این نکته توجه داشت که ترکیب عوامل غیرواگیر که منجر به مرگ و میر می شود در هر استان با توجه به ویژگی های جغرافیایی، اجتماعی، صنعتی و ... متفاوت است و مدام در حال تغییر است.

وی عنوان داشت: باید در استان ارزیابی کنیم که کدام یک از عوامل غیرواگیر، چه درصدی از مرگ و میر را به خود اختصاص داده است و ریشه های بروز آنرا را شناسایی نمود و سپس با همکاری بین بخشی میان دستگاهای ذیربط، نسبت به رفع و کاهش عوامل پدیدآوررنده آن برنامه ریزی کرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم با اشاره به رسالت دستگاه های مختلف استان در تامین سلامت همشهریان گفت: در طرح تحول نظام سلامت خطر سنجی عوامل مرگ و میر پیش بینی شده است و اجرای بسته های بهداشتی این طرح و تشکیل پرونده سلامت که به صورت گسترده در کشور اجرایی شده است در این راستا می باشد تا با شناسایی عوامل تهدیدکننده سلامت، پیشگیری های لازم به عمل آید.

وی ضمن اشاره به جایگاه آموزش در بهبود وضعیت سلامت استان یادآور شد: با تفاهمنامه ای که میان وزارت بهداشت و وزارت آموزش و پرورش منعقد شد آموزشهای مناسب تغذیه ای به دانش آموزان ارائه شد و اکنون شاهد هستیم که خود دانش آموزان نسبت به خورکی هایی که دارای ارزش غذایی نیستند رغبتی نشان نمی دهند و گاها نسبت به توزیع آن در مدارس معترض می شوند.

دکتر ایرانی خواه در ادامه خاطر نشان کرد: یکی از عواملی که امروزه در استان مشکلاتی را ایجاد کرده معضل فاضلابهای شهری و روستایی است که آلودگی محیط زیست و ازدیاد جانوران موزی را به همراه داشته است که خوشبختانه اهتمام خوبی در سطح استان برای رفع آن شکل گرفته است.

شماره پیامک قم نا: 50001717150598رایانامه: info@Qumna.com