کد خبر ۵۵۷۷۸ انتشار : ۴ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۲۲:۵۴
پاسخگوی این بی تدبیری ها در استان کیست :

باشگاه صبای قم فرصتی که بدلیل بی تدبیری به تهدید تبدیل شد

بی تدبیری مسئولین و سو ء مدیریت در باشگاه صبا تا آنجا پیش رفت که متا سفانه پس از هشت سال هزینه های میلیاردی، این تیم که اسم قم را یدک می کشید در سراشیبی سقوط به دسته دوم کشورقرار گرفته است. براستی پاسخگوی این بی تدبیری ها در استان کیست؟؟؟

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خبر قم، دوهفته نامه ورزش و زندگی قم در شماره جدید خود مطلبی با عنوان «باشگاه صبای قم فرصتی که بدلیل بی تدبیری به تهدید تبدیل شد» را به قلم علی محمدی مدیر مسئول این نشریه به رشته تحریر درآورد.

در این مطلب می خوانیم: وقتی امتیاز باشگاه صبا باتری به استان قم واگذار شد موجی از نشاط وشاد بی جامعه ورزشی استان را فرا گرفت چراکه همه جوامع دوست دارند از طر یق ورزش قهرمانی اون هم فوتبال سری تو سر ها پیدا کنند و همیشه نام استان وجوانان مستعد خود را در رسانه ها بشنوند و ببینند ولذت ببرند.

اما با گذشت زمان وعدم خود باوری مسوولین استان برای حفظ ونگهداری از این ظرفیت مهم وتاثیر گذار به جای برنامه ریزی اصولی برای بومی سازی متوسل به نیرو های غیرقمی اعم از بازیکن وکادر فنی شد ند. بطوریکه فقط این باشگاه اسم قم را یدک می کشید.

این بی اعتمادی به استعداد های بومی و تسلیم محض شدن درمقابل نیروهای بیرونی عملا هزینه های کلانی را که صرف باشگاه می شد در جیب عده ای فرصت طلب قرارداد که حاضر نبودند حتی بچه های قم را در تمرینات باشگاه بپذیرند.

بی تدبیری مسئولین و سو ء مدیریت در باشگاه صبا تا آنجا پیش رفت که متا سفانه پس از هشت سال هزینه های میلیاردی این تیم در سراشیبی سقوط به دسته دوم کشورقرار گرفته است. براستی پاسخگوی این بی تدبیری ها در استان کیست؟؟؟

امروز سوال اساسی پیشکسوتان وکارشناسان فوتبال قم این است چرا جوانان قم که در فوتبال کشوردارای پیشینه بوده ودر دهه های شصت وهفتاد درلیگ آزادگان، لیگ بسیج کشورحضور مقتدرانه داشته وبازیکنان قمی در باشگاه های معتبر ایران بازی کرده ا ند امروز هیچ جایگاهی درفوتبال کشور ندارند. وشاهد سقوط باشگاه صبا به لیگ دسته دوم کشور هستند.

پاسخ به این سوال قطعا نبود استعداد فوتبالی در قم نیست بلکه بی اعتمادی به سرمایه های بومی، نداشتن برنامه مدون وعملیاتی توسط مدیران استانی امکان رشد وشکوفایی باشگاه صبا را در قم متوقف وجوانان استان را از داشتن این ظرفیت مهم ورزشی محروم کرد.

منبع: تابناک
شماره پیامک قم نا: 50001717150598رایانامه: info@Qumna.com