کد خبر ۵۶۰۶۶ انتشار : ۱۰ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۲۰:۰۱

روز دوم نشست هم‌اندیشی علم دینی

شماره پیامک قم نا: 50001717150598رایانامه: info@Qumna.com