کد خبر ۵۶۰۷۶ انتشار : ۱۱ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۳۱

روز سوم نشست هم‌اندیشی علم دینی

شماره پیامک قم نا: 50001717150598رایانامه: info@Qumna.com