کد خبر ۵۷۰۵۴ انتشار : ۲۷ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۶:۴۱

نشست خبری سردار کاظم مجتبایی با اصحاب رسانه قم

شماره پیامک قم نا: 50001717150598رایانامه: info@Qumna.com