کد خبر ۵۷۹۵۲ انتشار : ۱۸ فروردین ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۳۰

رسانه، پل ارتباطي شهروندان و شورا

سيدمحمّد حجّارحسيني

تشکيل شوراي اسلامي شهر به ‌عنوان نهاد برآمده از آراي مستقيم مردم، درواقع تحقق اصل هفتم قانون اساسي است ‌که ميثاق ملي و ثمره مردم‌سالاري ديني در نظام اسلامي است.

لذا اعضاي شوراي اسلامي شهر قم در دوره پنجم که با کسب اعتماد عمومي مردم شريف قم، افتخار خدمتگزاري به آن‌ها را براي مدت چهار سال پيدا کرده‌اند پس از انتخاب شدن و به عهده گرفتن اين مسئوليت خود را متعهد مي‌دانند که به‌منظور حفظ ارتباط دوجانبه و مستمر خود با مردم علاوه بر حضور در بين آن‌ها و گفتگوهاي چهره به چهره، از روش‌هاي متنوع رسانه‌اي نيز استفاده کنند که اطلاع‌رساني در فضاي مجازي و مکتوب مهم‌ترين آن‌هاست.

روابط عمومي شوراي اسلامي شهر قم در راستاي مأموريت رسانه‌اي خود انتشار نشريه حاضر را به‌عنوان گامي در جهت تشريح رويکردها و اطلاع‌رساني عملکرد شوراي پنجم مدنظر قرار داده و اميدوار است از اين طريق بتواند پل ارتباطي بين شهروندان عزيز قم با منتخبين آن‌ها در شوراي شهر فراهم کند.  اميد است نخبگان گرامي ازجمله اصحاب رسانه هم به‌وسيله ارائه انتقادات، پيشنهادها و تجارب ارزشمند خود و همچنين انتقال مطالبات مردم به شوراي شهر، مسير پيشرفت و آباداني هر چه بيشتر شهر مقدس قم به‌عنوان ام القراي جهان اسلام و عش آل محمد (ص) را هموار سازند.

شماره پیامک قم نا: 50001717150598رایانامه: info@Qumna.com