کد خبر ۵۸۴۴۹ انتشار : ۲۷ فروردین ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۱۱
در دانشگاه باقرالعلوم؛

شاخصه‌های اجتهاد تمدن‌ساز بررسی می‌شوند

کرسی ترویجی شاخصه های اجتهاد تمدن ساز با حضور احمد رهدار، محسن الویری و محمدحسین ملک زاده در قم برگزار می شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خبر قم به نقل از خبرگزاری مهر، کرسی ترویجی شاخصه های اجتهاد تمدن ساز در قم برگزار می شود.

ارائه دهنده این کرسی حجت الاسلام احمد رهدار و ناقدان کرسی حجت الاسلام محسن الویری و حجت الاسلام محمدحسین ملک زاده هستند.

دبیری علمی جلسه به عهده حجت الاسلام سیدناصر موسوی است.

این کرسی سه شنبه ۲۸ فروردین ماه از ساعت ۱۷ تا ۱۹ در دانشگاه باقرالعلوم(ع) در شهر قم برگزار می شود.

برچسب ها :قم
شماره پیامک قم نا: 50001717150598رایانامه: info@Qumna.com