کد خبر ۵۹۷۴۰ انتشار : ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۵۲

حال و هوای مسجد مقدس جمکران در شب نیمه شعبان

شماره پیامک قم نا: 50001717150598رایانامه: info@Qumna.com