کد خبر ۶۰۴۴۸ انتشار : ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۲۱

برنامه 13 هفته از لیگ برتر فوتسال اعلام شد

برنامه 13 هفته از رقابت‌های لیگ برتر فوتسال، پس از مراسم قرعه‌کشی مشخص شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خبر قم به نقل از خبرگزاری تسنیم و به نقل از  سایت فدراسیون، مراسم قرعه‌کشی رقابت‌های لیگ برتر فوتسال کشور امروز در محل روابط عمومی فدراسیون فوتبال برگزار و برنامه بازی‌ها به شرح زیر مشخص شد.

هفته اول

نماینده استان تهران – مس سونگون ورزقان 

شهرداری ساوه – آتلیه طهران قم

آذرخش بندرعباس – لبنیات ارژن شیراز

گیتی پسند اصفهان – مقاومت البرز

مقاومت قرچک – شرکت ملی حفاری ایران 

سن ایچ ساوه – اهورا بهبهان 

هفته دوم

شهرداری ساوه – نماینده استان تهران 

لبنیات ارژن شیراز- مس سونگون ورزقان 

آتلیه طهران قم – گیتی پسند اصفهان 

شهروند ساری – آذرخش بندر عباس 

مقاومت البرز – مقاومت قرچک

اهورا بهبهان  – فرش آرا مشهد 

شرکت ملی حفاری ایران  – سن ایچ ساوه 

هفته سوم

نماینده استان تهران – لبنیات ارژن شیراز 

گیتی پسند اصفهان  – شهرداری ساوه

مس سونگون ورزقان – شهروند ساری 

مقاومت قرچک – آتلیه طهران قم 

آذرخش بندر عباس – اهورا بهبهان 

سن ایچ ساوه – مقاومت البرز

فرش آرا مشهد – شرکت ملی حفاری ایران 

هفته چهارم

گیتی پسند اصفهان  – نماینده استان تهران 

شهروند ساری – لبنیات ارژن شیراز 

شهرداری ساوه- مقاومت قرچک

اهورا بهبهان – مس سونگون ورزقان 

آتلیه طهران قم  – سن ایچ ساوه 

شرکت ملی حفاری ایران – آذرخش بندر عباس 

مقاومت البرز – فرش آرا مشهد 

هفته پنجم

نماینده استان تهران – شهروند ساری

مقاومت قرچک – گیتی پسند اصفهان 

لبنیات ارژن شیراز – اهورا بهبهان 

سن ایچ ساوه – شهرداری ساوه

مس سونگون ورزقان  – شرکت ملی حفاری ایران 

فرش آرا مشهد – آتلیه طهران قم 

آذرخش بندر عباس  – مقاومت البرز

ـ هفته ششم

مقاومت قرچک – نماینده استان تهران 

اهورا بهبهان – شهروند ساری

گیتی پسند اصفهان – سن ایچ ساوه 

شرکت ملی حفاری ایران – لبنیات ارژن شیراز 

شهرداری ساوه – فرش آرا مشهد 

مقاومت البرز – مس سونگون ورزقان 

آتلیه طهران قم – آذرخش بندر عباس 

 هفته هفتم

نماینده استان تهران – اهورا بهبهان 

سن ایچ ساوه – مقاومت قرچک

شهروند ساری – شرکت ملی حفاری ایران 

فرش آرا مشهد – گیتی پسند اصفهان 

لبنیات ارژن شیراز – مقاومت البرز

آذرخش بندر عباس – شهرداری ساوه

مس سونگون ورزقان – آتلیه طهران قم 

هفته هشتم

سن ایچ ساوه – نماینده استان تهران 

شرکت حفاری ایران – اهورا بهبهان 

مقاومت قرچک – فرش آرا مشهد 

مقاومت البرز – شهروند ساری 

گیتی پسند اصفهان – آذرخش بندر عباس 

آتلیه طهران قم – لبنیات ارژن شیراز 

شهرداری ساوه – مس سونگون ورزقان 

هفته نهم

نماینده استان تهران – شرکت حفاری ایران 

فرش آرا مشهد – سن ایچ ساوه 

اهورا بهبهان – مقاومت البرز 

آذرخش بندر عباس – مقاومت قرچک

شهروند ساری  – آتلیه طهران قم 

مس سونگون ورزقان – گیتی پسند اصفهان 

لبنیات ارژن شیراز – شهرداری ساوه

هفته دهم

فرش آرا مشهد – نماینده استان تهران 

مقاومت البرز – شرکت ملی حفاری ایران 

سن ایچ ساوه– آذرخش بندر عباس 

آتلیه طهران قم – اهورا بهبهان 

مقاومت قرچک – مس سونگون ورزقان 

شهرداری ساوه – شهروند ساری 

گیتی پسند اصفهان – لبنیات ارژن شیراز 

هفته یازدهم

نماینده استان تهران – مقاومت البرز

آذرخش بندر عباس – فرش آرا مشهد 

شرکت ملی حفاری – آتلیه طهران قم 

مس سونگون ورزقان – سن ایچ ساوه 

اهورا بهبهان – شهرداری ساوه

  لبنیات ارژن شیراز – مقاومت قرچک

شهروند ساری – گیتی پسند اصفهان 

هفته دوازدهم

آذرخش بندر عباس – نماینده استان تهران 

آتلیه طهران قم – مقاومت البرز

فرش آرا مشهد – مس سونگون ورزقان

شهرداری ساوه – شرکت ملی حفاری ایران

سن ایچ ساوه – لبنیات ارژن شیراز 

گیتی پسند اصفهان – اهورا بهبهان 

مقاومت قرچک – شهروند ساری 

هفته سیزدهم

نماینده استان تهران– آتلیه طهران قم

مس سونگون ورزقان – آذرخش بندر عباس

مقاومت البرز – شهرداری ساوه

لبنیات ارژن شیراز – فرش آرا مشهد

شرکت ملی حفاری ایران – گیتی پسند اصفهان 

شهروند ساری – سن ایچ ساوه

اهورا بهبهان  – مقاومت قرچک

برچسب ها :قم
شماره پیامک قم نا: 50001717150598رایانامه: info@Qumna.com