کد خبر ۶۰۴۶۴ انتشار : ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۰۰:۱۱

تشییع شهید مدافع حرم ؛ شهید سالم صفرزاده

شماره پیامک قم نا: 50001717150598رایانامه: info@Qumna.com