کد خبر ۶۰۴۶۶ انتشار : ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۰۰:۲۲

تجمع اعتراضی طلاب و دانشجویان قمی در کنار سایت هسته‌ای فردو

عکاس : حسین شاه‌بداغی
شماره پیامک قم نا: 50001717150598رایانامه: info@Qumna.com