کد خبر ۶۰۵۰۴ انتشار : ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۴۹

تشییع پیکر شهید مدافع حرم سالم صفرزاده از تیپ فاطمیون در قم برگزار شد

شماره پیامک قم نا: 50001717150598رایانامه: info@Qumna.com