کد خبر ۶۲۹۴۷ انتشار : ۱۶ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۱۹

تشییع پیکر شهید پاسدار مدافع حرم «محمدابراهیم رشید»

شماره پیامک قم نا: 50001717150598رایانامه: info@Qumna.com