کد خبر ۶۳۳۴۳ انتشار : ۲۷ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۲۰

نشست خبری مدیر کل اوقاف پیرامون دهه کرامت و روز ملی تکریم امامزادگان

شماره پیامک قم نا: 50001717150598رایانامه: info@Qumna.com