کد خبر ۶۶۲۱۱ انتشار : ۱۵ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۱۸

گردهمایی تبیین ابعاد مختلف کنوانسیون CFT و لایحه FATF با حضور چهره های ملی در قم برگزار شد

شماره پیامک قم نا: 50001717150598رایانامه: info@Qumna.com