کد خبر ۶۶۹۶۱ انتشار : ۱۵ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۱۱

مراسم تشیع بسیجی مخلص و جهادگر گمنام سید محمد ساجدی و همسر و دو فرزند ایشان

شماره پیامک قم نا: 50001717150598رایانامه: info@Qumna.com