کد خبر ۶۸۴۳۴ انتشار : ۶ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۴۲

مراسم تشییع و تدفین پیکر آیت الله هاشمی شاهرودی در قم

شماره پیامک قم نا: 50001717150598رایانامه: info@Qumna.com