کد خبر ۶۸۵۶۶ انتشار : ۹ دی ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۲۱

اولین یادواره شهدای بانکی به همت بانک مهر اقتصاد استان قم

شماره پیامک قم نا: 50001717150598رایانامه: info@Qumna.com