کد خبر ۶۸۹۲۰ انتشار : ۱۹ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۴۹

دیدار مردم قم با رهبر انقلاب

شماره پیامک قم نا: 50001717150598رایانامه: info@Qumna.com