کد خبر ۶۸۹۳۲ انتشار : ۱۹ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۴۸

فیلم/ قیام مردم قم بعد نطق"جیمی کارتر"به شاه پهلوی!

رهبر انقلاب : قیام مردم قم علیه نظام طاغوت نشان داد دستگاه تحلیلی و محاسباتی غرب که ایران وابسته را جزیره ثبات می دانست بی اعتبار است.
برچسب ها :قم
شماره پیامک قم نا: 50001717150598رایانامه: info@Qumna.com